ERKEN KAYIT
AVANTAJLARI İÇİN

BAŞARILI GELECEĞİN BİR PARÇASI OLUN

Doğa Koleji’nin 27 öğrencisi 2019 Liseye Geçiş Sınavı’nda tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu. Onlarla beraber, sadece bir yanlış yapan 64 öğrencimiz ve en az bir alanda tüm soruları doğru yanıtlayan 4012 öğrencimiz büyük bir başarıya imza atarak bizi gururlandırdı.

Öğrencilerimizi araştırmacı, yenilikçi ve geleceğe yön verecek bireyler olarak yetiştiriyoruz.
Doğa Koleji ailesinin bir parçası olun, başarılarla dolu bir gelecekte yerinizi alın.

Teoriyi

pratikle birleştirmeli

Okulun eğitim mimarisine uygun atölyeleri, uygulama alanları, öğrenmeye uygun sınıf tasarımları var mı? Okul, çocukların ders saatlerinin önemli bir kısmını atölyelerde öğrendiği bilgilere ilişkin uygulamalar yapabileceği alanlar sunuyor mu? Okul seçerken diğer önemli husus ise ulusal ve uluslararası eğitim alanında yapılan tüm değişiklikleri takip ederek geliştirdiği nitelikli, güncel öğrenme model ve yaklaşımları var mı? Okulun programı farklı ders içerikleri ile öğrencilerin temel becerilerini geliştiriyor mu? Okul öğrencilerin yaratıcılık, stratejik düşünme, karar verme, problem çözme gibi günlük hayatta da çok sık kullandığı becerileri geliştirmek için neler yapıyor?

Sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarınızı

doğru analiz etmeli

İyi bir okulun diğer önemli bir göstergesi ise öğrencinin akademik, sosyal, psikolojik ihtiyaçlarını doğru analiz edebilmesidir. Çocuğunuzun eğitim hayatında neye ihtiyacı var? Hangi konularda daha çok desteğe hangi konularda pekiştirmeye ve hangi konularda daha üst düzey beceriler geliştirmeye ihtiyacı var? Ulusal bir seçme sınav ile lise ve ortaokula öğrenci yerleştirme gerçeğinin hala geçerliliğini koruduğu bir durumda öğrencilerin özellikle akademik ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara uygun sınav, etüt, kaynak planlaması yapmak iyi okul olmak için gereklidir. Diğer yandan öğrencilerin sosyal gelişimleri için çeşitli ulusal ve uluslararası projelere katılımı, MUN (Model United Nations) gibi eğitim organizasyonlarının içinde olması, üniversite ve özellikle iş yaşamına hazırlayıcı içeriklerle (yönetişim, girişimcilik, finans gibi) lise yıllarında karşılaşması önemlidir. Seçeceğiniz okul öğrenciyi bir üst eğitim kademesine hazırlanırken çeşitli tanıma testleri ile psikososyal yönden de ihtiyaçlarını belirleyerek güçlendiriyor mu?

Yabancı dil eğitimiyle

fark yaratmalı

Bir okulun uluslararası düzeyde eğitim verme iddiasının en somut göstergesi yabancı dil programıdır. Yabancı dil öğretimi için ayırdığı süre kadar dil öğretirken kullandığı yöntem ve materyal de çok önemlidir. Küçük yaş gruplarında oyunla, daha üst sınıflarda dil seviyelerine göre öğrenmelerini kolaylaştıracak farklılaştırmalar yaparak, daha ileri sınıflarda ise öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak doğru yöntem ve materyal ile öğrencilerin buluşturulması önemlidir. İyi bir okul yabancı dil programında öğrencilerin dil edinimi ile ilgili kazandırdığı beceriler ile fark yaratır. Bir okul çocuğunuzun bir yabancı dile ilişkin konuşma, anlama, yazma, dinleme gibi becerilerine sahip olmasını mı destekliyor yoksa yabancı dil kurallarını, dilbilgisi yapısını bilmesini mi sağlıyor?

Uzman eğitim kadrosu ile

geleceğe hazırlamalı

Son olarak iyi bir okulu iyi bir okul yapan iyi bir eğitimci kadrosudur. İyi bir eğitimci ise ders içeriklerini öğrencilere sunarken farkını ortaya koyar. İyi bir öğretmen, öğrencilerin bireysel farklılıklarını, hazır bulunuşluklarını, ilgilerini dikkate alarak tasarladığı dersi öğrencilerin ezberden uzak bildiklerini günlük yaşam becerisine dönüştürebileceği şekilde sunar. Yukarıdaki beklentilerin tamamını karşılayacak bir okul bulmak her zaman kolay olmaz. Doğa Kolejinde çocuklarınız en iyi okullarda, uzman kadro rehberliğinde nitelikli eğitimle tanışma fırsatını yakalarlar.

ANAOKULUNDAN LİSEYE

DOĞA BAŞARISI

  • Anaokulu
  • İlkokul
  • Ortaokul
  • Lise

Anaokulundan başlayan İngilizce eğitimi, Doğa’nın tüm kademelerinde artarak devam ediyor. Cambridge English YLE sertifikasıyla uluslararası geçerliliğe sahip mutlulukları yaşayan öğrenciler, her şeyi olması gerektiği gibi öğreniyor. Ayrıca öğrencilerin anaokulunda edindikleri sağlam temel, uzun bir başarı öyküsünün kapılarını açıyor.

İlkokulda ezberci sistemden uzak bir akademik eğitimin temelleri atılıyor. Bilgiyi her an ve her koşulda kavrayıp analiz edebilecek, geleceğin yetkin bireylerinin önü açılıyor. Dünya standartlarındaki Doğa öğretmenleri, testler ve analizlerle öğrencileri ortaokula en iyi şekilde hazırlıyor. Bunun yanı sıra Doğa, ilkokuldan başlayarak üstün yeteneklere sahip öğrencilerin, bireysel farklılıklarına ve seviyelerine uygun içeriklerle Üstün Zekâlılar Eğitimi de veriyor. Mevcut K12 yapısına ek derslerle üstün zekâlılara tam yönlü bir seçim sunuyor.

Ortaokulda var olan eğitim sistemine ek, öğrencinin yaratıcılığını ortaya koyacak fark dersleriyle akademik başarı harmanlanıyor. Sınavlara ve hayata paralel şekilde hazırlanan öğrenciler, yoğun testlerle eksiklerini daima görme ve giderme fırsatı yakalıyor.

Lisede akademik açıdan tam donanımlı hale gelen öğrenciler, t-MBA ile geleceğe hazırlanıyor. İş dünyasını gözlemleme fırsatı yakalayan öğrenciler, hedeflerini lisede belirleyerek başarıya koşuyor.